Tyytyväisyyskysely

Tällä lomakkeella kysytään vanhempien tyytyväisyyttä EVU 12 joukkueen, leijonakiekkokoulun, luistelu- ja liikuntakoulun sekä EVU Hokin toimintaan kaudella 2018-2019.

Käytämme saatua palautetta toimintamme kehittämiseen.

Lopuksi kysytään vastaajan sähköpostiosoite, mikäli vastaaja haluaa osallistua Ykkösurheilun 100 € lahjakortin arvontaan.


Ensi valitaan ryhmä jonka toimintaa arvioidaan. Sen jälkeen vastataan toimintaa koskeviin väittämiin. Lopussa on mahdollista antaa myös vapaamuotoista palautetta ryhmän toiminnasta. Viimeisenä syötetään tarkistusnumero ja tallennetaan vastaukset.
Ryhmä, johon lapseni osallistui kaudella 2018-2019


Olen tyytyväinen lapseni ryhmän toimintaan kokonaisuutenaLapseni ohjaajat ja valmentajat hoitavat tehtävänsä hyvinLapseni ohjaajat ja valmentajat kannustavat lapsia hyvinLapseni saama ohjaus/valmennus on laadukastaOhjaajat ja valmentajat osaavat toimia hyvin lasten kanssaLapseni ohjaajat ja valmentajat ottavat ryhmän kaikki lapset riittävästi huomioonLapseni harjoitukset ovat monipuolisiaLapseni lähtee yleensä innostuneesti harjoituksiinLapseni palaa harjoituksista kotiin innoissaan kokemastaanLapsi viihtyy harjoitusryhmässäänLapseni harrastaa myös muita lajejaLapseni harrastuksesta aiheutuvat kokonaiskulut ovat kohtuullisetSaan riittävästi tietoa ryhmän toiminnastaLöydän tarvittavan tiedon seuran nettisivuilta helpostiSopiva aloitusajankohta ensi kaudella olisiVapaamuotoinen palaute ryhmän toiminnasta
Osallistun lahjkortin arvontaan (sähköpostiosoite)

Syötä vieressä näkyvät numerot
 


   
Etelä-Vantaan Urheilijat ry